แท็กซี่ไปสกลนคร

ซื่อสัตว์ตรงต่อเวลานัดหมาย

แท็กซี่ไปสกลนคร,แท็กซี่ไปพญาเต่างอย,แท็กซี่ไปเต่างอย

   061-728-4455   

facebook   line official  facebook messager

แท็กซี่ไปสกลนคร

          แท็กซี่ไปพญาเต่างอย แท็กซี่ไปเต่างอย สกลนคเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ว่ากันว่าเมื่อสม้ย 400 ปีที่แล้วไทยกับลาวรบกัน ลาวรบแพ้จึงกวาดต้อนผู้คนมาบริเวณลำน้ำพุง ลำน้ำขนาดใหญ่และมีเต่าอาศัยอยู่จำนวนมาก เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงพากันตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี้เป็นจำนวนมากอยู่ลำน้ำนี้และเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านเต่างอย แท็กซี่ไปเต่างอย ตามที่พบปัจจุปัน ต่อมาทางการต้องการสร้างเอกลักษณ์ประจำเมืองจึงได้ให้ช่างปั้นจากศูนย์ฝึกศิลปาชีพมาปั้นเป็นรูปเต่ายักษ์

          สกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญหลากหลายด้านและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา แท็กซี่ไปเต่างอย โดยจังหวัดสกลนครมีที่มาจากภาษาสันสกฤต โดยสกลหมายถึง นครแห่งนครทั้งมวล แท็กซี่ไปสกลนคร

         คำขวัญประจำจังหวัด พระธาตุเชิงชมคู่บ้าน พระตำหนักคู่เมือง งามลือเลืองหนองหาร และตระการ ปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้ง สาวภูไท แท็กซี่ไปเต่างอย ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

ดอกไม้ประจำจังหวัด อินทนิล

          สกลนครอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีการขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์ แนวทิวเขาภูพาน มีแหล่งชุมชนโบราณบริเวณแอ่งสกลนคร บริเวณลุมแม่น้ำสงคราม ครอบคลุม อำเภอหนองหาน และ อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี อำเภอพรรณานิคม อำเภอวานรนิวาส อำเภอพังโคน แท็กซี่ไปสกลนคร อำเภอวานิชภูมิ อำเภอสว่างแดนดิน พบแหล่งโบราณคดีกว่า 83 แหล่งและมีอายุกว่า 600 ปี ก่อนพุทธกาล

          จังหวัดสกลนครอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 647 กิโลเมตรมีพื้นที่ 9605 ตารางกิโลเมตรมี 18 อำเภอคืออำเภอเมืองสกลนคร อำเภอสุกุมาลย์ อำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน แท็กซี่ไปเต่างอย อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ แท็กซี่ไปสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว และ อำเภอภูพาน ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

สถานที่ท่องเที่ยวสกลนคร

          บ้านท่าแร่ เป็นที่อยู่ของผู้คนหลากหลายเผ่า เช่นเผ่าผู้ไทย ไทลาว ไทญ้อ และเวียดนาม บ้านไม้จะนิยมทำแบบชั้นเดียว ส่วนบ้านแบบปูนจะนิยมสร้างแบบยุคโคโลเนียล ฝรั่งเศล-เวียดนาม แท็กซี่ไปพญาเต่างอย เป็นการสร้างที่วางผังเมืองแบบยุโรปเป็นล็อคๆ

          หนองหาร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานเป็นรองเพียงแค่ บึงบอระเพชร จ.นครสวรรค์ บริเวณริมหนองหารจัดเป็นที่สวนสาธารณะและเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมง แท็กซี่ไปพญาเต่างอย แนะนำให้มาช่วงเย็นจะมีบรรยากาศดี

          อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ เป็นอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีบัวหลากหลายสายพันธุ์ให้ท่านได้ชมบัวแบบจุกๆ ท่านใด อยากสัมผัสธรรมชาติขอเชิญแวะที่อุทยานบัวแห่งนี้

         วัดถ้ำผ่าเด่น เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมานับร้อยปี ชาวพุทธห้ามพลาดมาสักการะกราบไหว้ นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ หลากหลายสายพันธุ์ให้ท่านเที่ยวชม รวมถึงประติมากรรมแกะสลัก หินทรายบนผาหิน

          อาสนวิหารเทวดามิคาแอล แท็กซี่ไปพญาเต่างอย เป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดตั้งอยู่ที่บ้านแร่ สกลนคร เป็นโบสถ์สวยสไตล์ยุโรป สร้างขึ้นเมือปี พ.ศ.2521เพื่อทดแทนโบสถ์เดิมที่ชำรุด

แท็กซี่ไปเต่าง่อย

          แท็กซี่ไปพญาเต่าง่อย แท็กซี่ไปสกลนคร พญาเต่างอยปัจจุบันตั้งอยู่ที่ สวนสาธารณะที่ว่าการ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร แท็กซี่ไปเต่างอย นิยมไปกราบไหว้ขอโชคลาภและขอให้สุขภาพดี ซึ่งก็สมหวังกลับไปเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนทั่วไปนิยมมา สักการะบูชา ขอพรต่อพญาเต่างอย โดยทาง Allnewtaxi จะเน้นรถระยะยาว (รับงานวิ่งทางไกล) ที่จ้างมาจากกรุงเทพฯ ทำให้ไม่มีบริการระยะสั้นๆ เช่นจาก บขส ขอขภัยล่วงหน้าที่ไม่มีให้บริการระยะสั้นครับ ทางเราบริการด้วยคนขับคุณภาพมีประสบการณ์ในการขับรถมากกว่า 10 ปี เดินทางมาแล้ว (เกือบทั่วประเทศ) จึงทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไกล

ใช้บริการแท็กซี่ไปสกลนคร

          ไปวัดพระธาตุเชิงชุม เป็นจุดที่น่าสนใจอันดับ 1 ของจังหวัดสกลนครเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อพระแสนซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจังหวัดสกลนคร และอย่าลืมไปบ้านท่าแร่ซึ่งเป็นชุมชนชาวเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมีสถาปัตย์กรรมสไตล์ฝรั่งเศสโคโลเนียลสวยงามเหมาะกับการไปถ่ายรูปกันนะครับ และไปเที่ยวชม อาสนวิหารเทวดามิคาแอล โบสถ์สวนสไตล์ยุโรปสร้างขึ้นเมื่อปี 2521 อย่าลืมไปเที่ยวชมกันนะครับ และในคืนวันที่ 23-24 ธันวาคมของทุกปีอย่าลืมไปเที่ยวชม ประเพณีแห่ดาวจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงดาวประจำพระองค์ของพระเยซูซึ่งส่งแสงนำทางเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2424 มีขบวนแห่ และร้านค้าต่างๆมากมาย ประดับประดาโคมไฟสวยงาม อย่าลืมมาเที่ยวชมกันครับ และห้ามพลาดที่สวยๆสำหรับถ่ายรูปอีกที่ อุทยาทบัวเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานที่รวมพันธุ์บัวทั้งในและต่างประเทศอยู่บนพื้นที่ 10 ไร่เที่ยวชมบัวให้เพลินใจกันได้ครับ และอีก 1 จุดที่น่าสนใจคือวัดผาเด่นมีประวัติความเป็นมานับร้อยปีเลยทีเดียวนักเที่ยวสายบุญห้ามพลาดชมประติมากรรมบนหินสีทองที่สวยงามอลังการไร้ที่ติบนผาหินพรพุทธสีหไสยาสน์ขนาดใหญ่ อย่าลืมไปเที่ยว ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสารรองจากบึงบอระเพ็ดที่นครสวรรค์ และหนองหารเป็นสวนสาธารณะที่เป็นให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเที่ยวได้ที่นี่ยังเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านอีกด้วยครับ วัดป่าอุดมสมพร เป็นสถานที่สุดท้ายของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่ท่านได้มรณภาพลงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาจึงได้สร้างเจดีย์เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมประวัติกราบไหว้เสร้จแล้วก็สามารถเดินชมร้านค้าก่อนกลับกันได้ครับ อีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจคือ น้ำตกคำหอม เป็นสถานที่เที่ยวยอดฮิตของชาวจังหวัดสกลนครเลยที่เดียวโดยเฉพาะตอนหน้าร้อนนี้น้ำตกคำหอมมีทั้งหมด 7 ชั้นถ้าจะเล่นน้ำก็จะนิยมเล่นกันที่น้ำตกชั้นแรกนะครับ วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ประดิษฐานกลางแจ้ง และยังมีรอยพระพุทธบาทให้ชาวพุทธกราบไหว้สักการะบูชา ขอพรต่อสิ่งสักสิทธิ์

แท็กซี่ไปพญาเต่างอย

          แท็กซี่ไปสกลนคร แท็กซี่เต่างอย ด้วยระยะห่างจากตัวเมืองสกลนครเพียงแค่ 20 กว่ากิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 628 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางมาถึงพญาเต่างอยประมาณ 9 ชั่วโมง โดยทีมงานของเรายังมีคนขับผู้หญิงบริการให้สำหรับลูกค้าสุภาพสตรีการเดินทางไกลจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย นอกจากนี้ทางทีมงานของเรายังมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ก่อนรับร่วมทำงานกับทาง Allnewtaxi และเรายังใช้รถใหม่บริการลูกค้าให้ท่านได้รับความสบายใจในการเดินทางไกลว่ารถจะไม่เสียในระหว่างการเดินทางทำให้ท่านได้เสียเวลา นอกจากนี้ท่านยังสามารถว่าจ้างจาก จ.สกลนคร เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพฯได้อีกด้วย เพราะบางท่านอาจจะเป็น โรคกลัวความสูง กลัวเครื่องบินกลัวว่าเครื่องจะตกการนั่งรถ Taxi จึงเป็นทางออกที่ปลอดภัย ติดต่อจองรถ แท็กซี่ไปพญาเต่างอย Tel 061-728-4455 Line Id @allnewtaxi (มี @)

© copyright | Allnewtaxi

แท็กซี่ไปเต่างอย

ไปเต่างอยด้วยรถใหม่ 24 ชั่วโมง

แท็กซี่ไปเต่างอย

สะดวกและรวดเร็ว

แท็กซี่ไปสกลนคร

เตรียมพร้อมไปสกลนคร

แท็กซี่ไปสกลนคร

จอดรอลูกค้าที่สแตนบายรอลูกค้าที่ปั๊มเตรียมตัวเดินทางไปสกลนคร

แท็กซี่ไปพญาเต่างอย

บริการด้วยรถใหม่คุณภาพดี

แท็กซี่ไปเต่างอย

บริการด้วยใจไปกับเรา

แท็กซี่ไปพญาเต่างอย

รถคันใหญ่ก็มีบริการครับ

แท็กซี่ไปพญาเต่างอย

พร้อมลุยไปทุกที่

แท็กซี่ไปพญาเต่างอย

ค้นเล็กคล่องตัวเดินทางสะดวก

แท็กซี่ไปสกลนคร

เหมารถของเราได้นะครับรถสำหรับ 4 ท่าน

Send us mail

0 + 8 = ?