บริการเหมาแท็กซี่ Private Car – Big Car – Van – Limousine

   061-728-4455   

facebook   line official  facebook messager

บัญชี

  จักรพงศ์ เฟื่องกมลเวทย์  บัญชีธนาคารกสิกรไทย  สาขาสำนักพหลโยธิน  799-2-87059-8  

 จักรพงศ์ เฟื่องกมลเวทย์  บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาตลาดบางสีเมือง (นนทบุรี)  403-060759-1

If you would like to make contact with me, please feel free to send me a message or call me at +66617284455

เพิ่มเติมช่องทางการชำระเงินผ่าน qr code กสิกรไทย

การจองรถ

  • โอนมัดจำ 30% ของค่าจ้างและชำระส่วนที่เหลือให้คนขับรถ
  • แจ้งชื่อ นามสกุล ผู้จองรถ
  • แจ้งจุดรับโรงแรมห้องพักและบ้านเลขที่โดยละเอียด
  • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเดินทาง

Send us mail